O Kulturno umetniškem društvu Beltinci

9. oktobra leta 1969 ob 18.30 je 52 ljudi v prostorih kluba občanov v občinski stavbi pritrdilo ustanovitvi društva, ki se je od takrat naprej podpisovalo pod domala vse kulturne pripovedi, ki so se odvijale v kraju. Postavljen je bil temelj za vse, kar Beltinci danes predstavljajo tako doma, znotraj države, nemalokrat kot center ljudske kulture in kulture nasploh tudi zunaj države.

Muzikanti, pevci, plesalci in igralci. Vsi, ki so v teh letih »živeli« kulturno poslanstvo kraja, ga prenašali iz roda v rod, med ljudi, v svet, vsi ti so gradili to »hišo« kulture. In ta danes veje domala iz vsake pore tega beltinskega prostora. Vse se začenja že v vrtcu, šoli…naši najmlajši še kako radi zaplešejo kot so plesali njihovi babice in dedi, spregovorijo o šegah in navadah, glasbeniki se kalijo v tukajšnji glasbeni šoli, ki načrtno skrbi za podmladek, ki bo igral na violine, cimbale, kontrabas.

Pri nas je kultura doma! In na to smo ponosni. V začetku sta bila prisotna volja in pogum. Pri mladostnih 22-tih smo bili del družbenih sprememb, ki so se odvijale v Evropi in pri nas. Spet sta bila tu volja in pogum za to, da se je delo nadaljevalo. Potem smo v najboljših letih poskušali spremembe delati tudi sami. Se prilagajati novemu času in spremembam v njem. Volje in poguma tudi takrat ni zmanjkalo. In prišli smo v zrela leta, ko nam poguma še vedno ni zmanjkalo. Tudi volje je še veliko.

Več kot 150 ljudi tako ali drugače sodeluje v naših zgodbah. Večina jih aktivno sodeluje po sekcijah, drugi imajo morda manj vidne, a za delovanje društva še kako pomembne vloge. Držijo se v ozadju, a brez njih ne bi bilo naših prireditev, med katerimi gotovo izstopa vsakoletni  Mednarodni folklorni festival.

Naši tamburaši igrajo od leta 1924, folklorniki plešejo od leta 1938, od leta 2007 delujejo gledališčniki, vokalna skupina BeleTinke nadaljuje močno pevsko tradicijo (imeli smo mešani pevski zbor, moški zbor, kvartet) od leta 2013, godbeniki so se ponovno zbrali leta 2016 in ustvarjajo na temeljih nekdanje Kociprove plej bande.

Sicer pa smo v KUD Beltinci gotovo najbolj ponosni na to, da naši člani letno opravijo in pripravijo več kot 350 nastopov. Za skoraj vsak dan po enega. Doma, v Prekmurju, Pomurju, nekje na drugem koncu Slovenije ali v tujini. To pa je že številka, ki jo s ponosom povemo vsakomur, ki želi izvedeti kaj več o nas.

In še nekaj! Veseli smo, da lahko pregovorno energijo mladih in izkušnje starejših prav v našem društvu povezujemo. In nasploh smo – veseli ljudje tukaj, v tem našem KUDu.

 

Boštjan Rous