KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI

vabi vse svoje člane na VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA,

ki bo v petek, 11. junija 2021 ob 18.00 uri

v Kulturnem domu v Beltincih.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov društva in imenovanje organov zbora.
 2. Poročilo o delu upravnega odbora.
 3. Poročilo o delu nadzornega odbora.
 4. Poročilo disciplinske komisije.
 5. Poročilo o delu posameznih sekcij KUD Beltinci.
 6. Finančno poročilo.
 7. Razprava o poročilih.
 8. Razrešnica predsedniku in upravnemu odboru.
 9. Razrešnica nadzornemu odboru.
 10. Razrešnica disciplinski komisiji.
 11. Izvolitev novega vodstva, upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije
 12. Beseda gostom.
 13. Program dela KUD Beltinci in okvirni finančni načrt za leto 2021.
 14. Potrditev programa.
 15. Razno.

V pričakovanju, da  boste naše povabilo sprejeli, Vas lepo pozdravljam.

predsednik KUD Beltinci, Boštjan ROUS l.r.

TRADICIJA          DOMAČNOST         EDINSTVENOST

Sekcij

Članov

Mednarodnih folklornih festivalov

Let delovanja