Spoštovani prijatelji beltinskega folklornega festivala!

Letošnje leto je bilo drugačno. Še vedno zavito v težave s pandemijo in zato tudi za izvedbo našega festivala toliko bolj zahtevno. To je bil tudi razlog za pripravo Festivalskih dni, kot ste jim bili priča med 23. in 25. julijem. Dolgo smo razmišljali, ali prireditev sploh pripravljati, izpeljati. Pa smo rekli … nekaj bomo že naredili. Samo da se bo pelo, plesalo in igralo. Seveda v danih možnostih. Omejitve so narekovale, da smo se preselili v središče Beltinec in izvedli nekoliko skromnejšo prireditev, kot ste jih bili vajeni v preteklosti. A smo jo! S pomočjo mnogih, ki so ostali skriti za dogajanjem. Poleg članov KUD Beltinci so to bili delavci Komune Beltinci, domači gasilci, dekleta iz ZTKŠ, zaposleni na občini z županom na čelu. Tu so bili številni prostovoljci, ki so aktivno sodelovali na prireditvi na odru, za šankom, člani TD Beltinci, tehnično osebje in mnogi drugi, ki so morda v zadnjem trenutku reševali zadrege nove lokacije in pravil, ki so nam bile naložene.
Hvala tudi prebivalcem v neposredni bližini, da so se za te dni prilagodili razmeram.

Upam, predvsem pa verjamem, da bomo prihodnje leto lahko pripravili 50. Mednarodni folklorni festival. Takšen, kot si ga vsi želimo in kot se za takšno obletnico tudi spodobi. Z množico dogodkov in ponovno tudi v zavetju dreves beltinskega parka. In da bomo na njem nasmejani in veseli!

Do takrat pa … srčna hvala!

Boštjan Rous
Predsednik KUD Beltinci

TRADICIJA          DOMAČNOST         EDINSTVENOST

Sekcij

Članov

Mednarodnih folklornih festivalov

Let delovanja