Članska folklorna skupina

Folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1938.

Tega leta je Franceta Marolta pot zanesla tudi v Prekmurje. Ustavil se je v Beltincih pri Kociprovi bandi, ki je igrala pristno prekmursko ljudsko glasbo, največ po gostijah v raznih krajih. France Marolt je bil navdušen nad to glasbo. Pogovarjali so se še o prekmurskih plesih, ki jih igrajo in plešejo po gostijah. Želel je videti, kako plešejo sotiš, šamarjanko itd. Po razgovoru se je napotil k Matiji Kavašu, ki je bil znan kot vsestranski kulturnik, saj je sodeloval pri igrah, pri njih doma so igrali tamburice, bil je dober pevec in plesalec. Tako so mu zapeli stare domače pesmi in pokazali nekaj plesov iz okolice Beltinec.

France Marolt je zelo zadovoljen predlagal, da bi ustanovili folklorno skupino. Še istega leta je Matija Kavaš zbral prve plesalce, s katerimi je po Maroltovih navodilih začel vaditi. Tako je bila ustanovljena folklorna skupina.

Poleg Matije Kavaša so skupino vodili še Elemir Sepeši, dolga leta Boris Žalig, Valerija Žalig, Cvetka Horvat, Dragica Kolarič, že nekaj let pa deluje pod vodstvom Edvarda Črniča in Martine Tratnjek.

Skupina je nastopala doma in na tujem, sodelovala pri snemanjih igranih in dokumentarnih filmov, snemanju ljudskih običajev, opravila je ogromno dela pri organizaciji domačih festivalov in se udeleževala tujih, kakršni so na primer ohridski Balkanski festival folklore ali Smotra folklore v Zagrebu, gostovala je tudi na Japonskem.

Domala vsepovsod jo je dolga leta spremljala banda Kociper-Baranja, brez dvoma ena najizvirnejših glasbenih skupin na področju ljudske glasbe, deset let je njihovo poslanstvo nadaljevala Marko-banda in Mlada beltinška banda, danes pa za glasbo skrbijo mladi glasbeniki, ki prav tako igrajo na značilne prekmurske instrumente. Za svoje delo so prejeli veliko priznanj, na katere so zelo ponosni, najuglednejše je skupina dobila leta 1985 – Evropsko nagrado za ljudsko umetnost, ki se podeljuje predvsem za negovanje izvirnosti programa.

 

Članska folklorna skupina po nastopu na 46. Mednarodnem folklornem festivalu v Beltincih.

Zato se v oblikovanju svojih spletov še naprej trudijo ohraniti plese takšne, kot so bili nekoč! Plešejo predvsem PREKMURSKE plese; z njimi še vedno nastopa tudi POZVAČIN, ki je nekoč in še danes v svoji značilni pisani opravi vabil na gostijo. Še vedno so zvesti svatovskim in žetvenim običajem.

Zavedajo se, da je treba ne le negovati domačo folklorno zapuščino, temveč jo tudi raziskovati, poglabljati ter širiti med ljudi, kajti le tako bo preživela in se ohranila. To pa je mogoče doseči le s trdim in marljivim delom in s požrtvovalnostjo, marsikdaj tudi z odrekanjem.

Pa jim ni težko, saj jo imajo radi…!

 

Vodji skupine: Edvard Črnič

+386 70 132 903

edvard.crnic@gmail.com

Martina Tratnjek

+368 40 931 407

tratnjek.tinka@gmail.com