Besede govornikov

1. FF: Milica Šadl, predsednica KUD Beltinci

“Odslej bomo prirejali v Beltincih vsako leto srečanja folklornih skupin. Tukaj je folklora pognala globoke korenine, zato jo moramo negovati – očuvati pozabe.

Spoznati pa želimo tudi plese drugih krajev, zato bomo vabili na srečanja folklorne skupine iz drugih območij Slovenije.”

Delo, 9.VIII.1971

Zapisano v Kroniki

 

3. FF: Ladislav Vereš, predsednik ZKOS občine Murska Sobota

“Ljudska plesna umetnost – to je ples, združen z ljudsko pesmijo, ljudskimi instrumenti ter kmečko in narodno nošo, ki je prav gotovo ena najelementarnejših pa tudi najbolj vseobsegajočih oblik ljudskega umetnostnega izraza, je spričo tega postala simbol tega kraja, ki je tako tudi dobil pravico, da postane mesto srečanj ljudske plesne kulture…”

V Kroniki iz govora na 3. FF, dne 12.VIII.1973

 

4. FF: Greta Škerget, podpredsednica občinske skupščine Murska Sobota

“Že četrto leto se srečujemo v Beltincih vsi, ki imamo radi ljudsko izročilo v glasbi in plesu. Kulturni pomen festivala je brez dvoma velik, saj nas pesem in plesi folklornih skupin vračajo v pretekla obdobja…

Prisrčne pozdrave zamejskim Slovencem ki jih od matičnega večinskega naroda loči meja, združuje pa jezik in zgodovina…”

Vestnik, 15.VIII.1974

V Kroniki

 

5. FF: Geza Bačič, predsednik Pomurskega medobčinskega sveta SZDL

“Tudi letošnji FF ob udeležbi številnih tujih in domačih folklornih skupin bo pod znanim geslom PESEM IN PLES DRUŽITA NARODE ponoven dokaz prijateljstva in sodelovanja med državami, narodi in narodnostmi.

Tako ta pomembna kulturna manifestacija prerašča okvire Beltinc, občine in celo Pomurja ter postaja pomembni dejavnik dobrega obmejnega sodelovanja, miru in sožitja…”

Jubilejna brošura ob 5. FF, dne 10.VIII.1975

 

6. FF: Erna Brumen, sekretarka občinskega odbora SZDL Murska Sobota

“Letošnji 6. mednarodni folklorni festival prav gotovo kot vsi prejšnji, prerašča meje naše občine, kar je dokaz prijateljstva in sodelovanja med narodi, dokaz, da pesem in ples ne poznata meja.

Folklorna dejavnost je del naše kulture, za katero pravimo, da je sestavina našega življenja, naših vsakodnevnih prizadevanj pri delu…”

V Kroniki iz govora na 6. FF, dne 8.VIII.1976

 

8. FF: Štefan Dravec, podpredsednik SZDL občine Murska Sobota

“…Prek vezi, ki jih je beltinski folklorni festival spletel s kulturnimi skupinami na teh ožjih in širših obmejnih območjih, krepimo tudi nadaljnji kulturni razvoj teh pokrajin. Folkloristi domačih in tujih folklornih skupin na festivalih manifestirajo svojo privrženost in ljubezen do ljudskih plesov, hkrati pa vselej znova in znova potrjujejo, da na tem koščku Evrope v mirnem sosedstvu živi več narodov in narodnosti, ki jim je bogato izročilo ljudskih umetnosti hvaležna osnova za lepa, kulturna, prijateljska srečanja…”

 

9. FF: Irena Barber, vodja FS Sakalovci – Porabje

“Za nas je udeležba na festivalu lepa priložnost, da se ob mnogih kakovostnih skupinah izpopolnjujemo, poleg tega pa smo srečni, ker slišimo toliko lepe slovenščine.”

V Kroniki, 12.VIII.1979

 

10. FF: Franc Razdevšek, predsednik Turistične zveze Slovenije

“Beltinski festival prav gotovo najbolj manifestira odprtost naše slovenske in jugoslovanske folklore. Tak festival lahko veliko pripomore k razvoju turizma v Pomurju in v Sloveniji. Takšne prireditve bi bile potrebne v mnogih krajih po Sloveniji…”

V Kroniki iz govora na 10. FF, dne 3.VIII.1980

 

13. FF: dr. Matjaž Kmecl, minister za kulturo

“…Dober ples, pristna folklora, nepotvorjena pesem, zmeraj znova tudi srečanja z izviri samobitnosti in posebnosti, kar dandanašnji svet zmeraj bolj potrebuje. Bolj ko izgubljamo svoj obraz v serijskih fabrikarijah, bolj neusmiljeno kot mažemo prvobitne vode, trave, gore, zrak, vse, iz česar je življenje, z življenjem pa tudi človek in s človekom kultura – globlja je potreba po novem iskanju izvirnih izročil…”

V Kroniki iz govora na 13. FF,

dne 7.VIII.1983

 

14. FF: prof. Mirko Ramovš, predsednik strokovnega odbora za folkloro pri ZKOS

“…Vrednost beltinskega festivala ni samo v tem, da povezuje sosednje narode in zamejske Slovence ter privablja domov razseljene Prekmurce, ampak tudi v dejstvu, da ne deluje v velikem središču, temveč na podeželju, v vasi, čeprav je je za majhno mesto. Beltinci so resnično pravi kraj za festival, ki mu je vsebina ljudsko izročilo, saj le v takem okolju more pomeniti doživetje za vsakogar, ki ga vidi in mu prisluhne. Iz vseh prireditev veje neposrednost in domačnost, ki ju sicer le redkokje občutimo…”

V Kroniki iz govora na 14. FF, dne 29.VII.1984

 

15.  FF: dr. Zmaga Kumer, članica žirije za Evropsko nagrado (ob podelitvi nagrade)

“…Ljudsko izročilo je tista duhovna vrednota, s katero se Slovenci enakopravno uvrščamo v družino evropskih narodov. Dokler bomo znali ceniti naš jezik, našo ljudsko pesem, ples, šege in vse drugo, kar je v stoletjih do danes rodila domiselna ljudska ustvarjalnost, zakoreninjena v domači zemlji, toliko časa bomo obstajali kot narod in doprinašali svoj delež k splošni kulturi ter prav sodelovali v prizadevanjih za boljši, lepši jutri.”

Iz govora na podelitvi Evropske nagrade za ljudsko umetnost, dne 1.VIII.1985

 

16.  FF: Meta Benčina, strokovna svetovalka za folkloro pri ZKOS

“…Beltinsko kulturno društvo je glede organiziranja folklornih prireditev pravi vzor. Že 16. leto zapovrstjo je organiziralo festival in da so pravi mojstri pri izvirnosti, potrjuje podatek, da je udeležba mednarodna, ki pritegne več tisoč obiskovalcev., Le redko srečamo programske projekte, v katerih folklora ne bi bila obrobni dodatek, ampak manjši del predstavljanja etnološke dediščine nekega kraja.”

Zapisano v folkloristu, avgust 1986

 

17. FF: Borut Šuklje, član predsedstva RK SZDL Slovenije

“Beltinski festival folklore nedvomno presega s svojim pomenom in svojo odprtostjo fizične meje samega kraja, obenem pa prepričuje, da je široka kulturna zavest temeljni pogoj nadaljnjega razvoja demokracije in napredka, kot garanta našega nadaljnjega enakopravnega življenja v evropskem prostoru.”

Vestnik, 26.VII.1987

 

18. FF: Vladimir Kavčič, minister za kulturo Republike Slovenije

“Z vsemi temi manifestacijami bogate ljudske kulture izražate pripadnost zemlji, duhovnemu izročilu, ki nas druži s predniki pa tudi tisto pristno osebno kulturo, ki se kaže v slehernem vašem človeku, v njegovem odnosu do sočloveka, ki se kaže v krajevnih običajih in praznovanjih, še posebej na festivalu folklore tukaj v Beltincih.”

Iz oddanega govora na 18. FF,

dne 31.VII.1988

 

19. FF: Ivan Obal, predsednik ZKOS občine Murska Sobota

“Vrli beltinski kulturniki so že devetnajstič pripravili prireditev, ki ji v naši okolici ni para, njen glas pa sega širom po naši domovini in tudi daleč izven njenih meja. S festivalov odnašamo najprijetnejše vtise in tako dokažemo, da obstajajo prireditve, kjer s poudarjanjem narodovega in s prikazom narodnostnih razlik ne rušimo pač pa ustvarjamo nujne pogoje za sožitje…”

Iz oddanega govora na 19. FF, dne 30.VII.1989

 

20. FF: Andrej Gerenčer, predsednik skupščine občine Murska Sobota

“Letošnji 20. FF, združen s prazničnimi dnevi slovenske folklore, poteka v času dodatnih skrbi in naporov za uveljavitev novih odnosov v naši družbi. Gre za potrditev suverenosti slovenskega naroda in vprašanja, kako in s kolikšno mero bomo to izpeljali. Prav ta čas od nas zahteva, da se nenehno vprašujemo, kdo smo in če dovolj vneto iščemo identiteto slovenskega naroda…”

Iz oddanega govora na 20. FF, dne 29.VII.1990

 

21. FF: Zlata Horvat, predsednica KUD Beltinci

“V poletnih mesecih je folklorni festival zaradi vojne odpadel. Ker pa tradicija v Beltincih živi in bo živela še naprej, se z današnjo okrnjeno prireditvijo oddolžujemo vsem tistim ljubiteljem folklore, ki so si prireditev želeli. To je tudi dokaz, da ljudje poleg vsakdanjega življenja potrebujejo tudi hrano za dušo.”

Iz nagovora na 21. FF, dne 29.IX.1991

 

23. FF: Martina Tratnjek, predsednica KUD Beltinci

“Triindvajsetič se torej dobivamo v stoletnem zelenilu našega parka, da bi videli in spoznavali videno in spoznano, pa vendarle vselej novo in nepozabno blago iz ljudske plesne, glasbene in običajske zakladnice.

Veseli smo, da vas je še vedno toliko, ki si tega doživetja želite.”

V Kroniki iz nagovora na 23. FF, dne 25.VII.1993

 

25. FF: Jože Osterman, državni sekretar ministrstva za kulturo Republike Slovenije

“To je ena najboljših folklornih prireditev v Sloveniji, na kateri se resnično združujejo ljubitelji ljudske kulture in ohranjajo velike vrednote iz kulturne preteklosti. So še ljubitelji in zanesenjaki, ki vse leto posvečajo skrb, ljubezen in čas, da se ohranijo te vrednote. Želim, da se ohrani festival ne le do zlatega jubileja, želim mu stoletnico, ker si to zasluži!”

V Kroniki iz govora na 25. FF, dne 30.VII.1995

 

26. FF: Mirko Ramovš, predsednik strokovnega odbora za folkloro

“Festival je zaživel v času, ko je evropske narode še ločil zid blokovske razdeljenosti, in ustanovitelji festivala so geslo PESEM IN PLES DRUŽITA NARODE izbrali, da bi s srečanji kulturnih skupin iz domovine in tujine ta zid razbijali, da bi med ljudmi razvijali prijateljstvo in razumevanje. Njihove želje v Evropi niso bile osamljene in da Evropa danes želi postati ena sama velika družina, je zasluga tudi takih srečanj, kot je beltinski FF.”

Iz oddanega govora na 26. FF, dne 28.VII.1996

 

28. FF: Kulturno društvo “Rožmarin” Vnanje Gorice

Na razstavi ob 60-letnici FS Beltinci.

“Celotno delo lahko človek vidi samo, če resnično razume, ne samo z očmi in ušesi, temveč s srcem. Ne samo ob 28. festivalu, ampak tudi ob častitljivi obletnici 60-letnega oživljanja pristne kulturne dediščine Vam želimo še obilo festivalov, ki resnično družijo ljudi, ki s srcem živijo za narodovo bogastvo.”

Iz Knjige vtisov na razstavi ob 60-letnici FS Beltinci, dne 26.VII.1998